Về chúng tôi

Giới thiệu về Degic

Từ thực tiễn ngành thiết kế vi mạch và thiết kế số hiện nay, nguồn nhân lực của các nước đang phát triển đang đóng một vai trò quan trọng. Các hoạt động outsource của các công ty, tập đoàn lớn ở nước ngoài về Việt Nam ngày càng nhiều. Để có thể đóng góp mình vào sự lớn mạnh của đội ngũ Kỹ Sư Thiết Kế Vi Mạch của Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung, Degic Center được ra đời và đi vào hoạt động.

Degic Center ra mắt từ tháng 7 năm 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Hoạt động chính của trung tâm bao gồm Đào Tạo và Thiết Kế. Từ năm 2017, trung tâm đã đi vào hoạt động mảng Đào Tạo. 

Lĩnh vực đào tạo chính của Degic là các kỹ năng, kiến thức về thiết kế logic, thiết kế bán dẫn và FPGA. Ngoài ra, Trung tâm đang mở rộng các mảng đào tạo khác về hệ thống nhúng. 

Về lĩnh vực Thiết Kế, Degic Center đang quá trình xây dựng đội ngũ và hướng tới thiết lập một lực lượng có thể đảm nhận việc Outsource về thiết kế logic cũng như thiết kế số. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một trung tâm thiết kế logic vào năm 2020. 

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER