Kiến thức cơ bản

Setup timing

Setup timing

Chủ đề đang được xây dựng !

  1. Công thức tính setup delay
  2. Setup timing violation
  3. Các yếu tố ảnh hưởng đến setup time 
  4. Các xử lý các vấn đề của setup timing